Repetitioner och variationer

Upprepning och variation är en grundläggande del av den visuella grammatiken, särskild i den inte föreställande bildvärlden. Hur skapar man en händelse i ett abstrakt bildsammanhang?

I kursen arbetar vi med konstnärliga metoder av upprepning, variation och serie.