Offentliga rum

Detalj fasadgestaltning ”Det rullar på”, Hedemyrs varuhus, Tanumshede, 2016
Detalj fasadgestaltning ”Det rullar på”, 2016
”Det rullar på” Objekt i Cortén stål och lakerat stål, måleri. Fasadgestaltning, Hedemyrs varuhus, Tanumshede, 2016
Non Stop – Fasadgestaltning grundskola Hamburgsund, Tanum, 2009
Detalj fassadgestaltning ”Non stop” grundskola Hamburgsund, Tanum, 2009
Splash – Utsmyckning, grundskolan Rabbalshede, Tanum, 2010
FFBIZ Galleri, Berlin, utställning i skyltfönstret, 1997