Repetitioner och variationer

Upprepning och variation är en grundläggande del av den visuella grammatiken, särskild i den inte föreställande bildvärlden. Hur skapar man en händelse i ett abstrakt bildsammanhang?

Bild ur kursen.

Bild ur kursen.