Skrift och bild

Bokstäver och text omger oss dagligen. Handskrift och tryckta bokstäver såväl som tecken kan vara spännande medel till fri konstnärlig gestaltning. De kan användas i bildkompositioner eller i tredimensionella objekt. I kursen kan vi experimentera i spänningsfältet mellan tecknens budskap och visuella uttryck. Därtill använder vi måleri, teckning och collage.