Skapande skola

Är jackan röd på natten?

Under min gestaltningen av fasaden på Hamburgsundskolan träffade jag åk 5 för att undersöka frågan: Vad är färg?

Eleverna deltog i gestaltningen av Non Stop med egna förslag.

Arbete med åk 5 på skolgården inför utförandet av ”Non Stop”.

Workshop skulpturala kostymer, tillsammans med Karin Mailänder.

Karin, med bakgrund i teatervärlden hade arbetat med papper och med belysningseffekter forut. Tillsammans gjorde vi en workshop med olika årskurser från Tanumsskolan. Arbetstemat var kostymer av papper och uttryck av olika grundkänslor som sorg, gladje, ilska och ångest.

Workshop skulpturala kostymer , 2013.
Workshop skulpturala kostymer, 2013.

Bildverkstad

Sedan 2006 har jag besökt grundskolor i Strömstad och Tanums kommuner med kursen ”Bildverkstad”, där barnen experimenterar med akvarellfärg. De låter färgen rinner och sprider sig på torrt och blöt papper. Gravitationen och rörelser styr och målar. Blandningen av grundfärgerna och bildskapandet sker genom en lek med processen. Det är fritt, undersökande och full av överraskningar och upptäckter!