Skapande aktiviteter i äldreomsorgen

2007 började jag ”Konstsamtal med äldre” – en förstudie och ett projekt i Tanums och Strömstads kommuner. Sedan dess har jag återvänd med flera olika projekt. Fotopapper, collage, måleri och 2014 med projekt ”I rörelse “som jag genomförde tillsammans med musikern Martin Bucher. Rörelsen står för de experiment med färgflöde som de äldre engagerade sig i och för lekfulla metoder att med enkla kroppsrörelser spela olika instrument. Metoderna gjorde det möjligt att delta med olika funktionshinder och vara del av en gemensam skapande upplevelse med bild och med musik.

2016 skall jag leder jag skapande aktiviteter med måleri och konstsamtal på äldreboendet Östanvind i Tanums kommun. Projektet söktes av kommunen och for stöd av folkhälsorådet.

Gemensam collage med grupper på Träffpunkter i Tanums kommun. 2014.

Martin Bucher och gruppdeltagare under “I rörelse” 2014.

Att låta färgen rinna till musiken. Under projekt “I rörelse” 2014, på Träffpunkten på äldreboende Fjällbackaservice.

Experiment med akvarellfärg, under projekt “I rörelse” 2014. Träffpunkt på äldreboende i Grebbestad.