Sedan 1998 håller jag konstkurser för vuxna, barn och ungdomar i skolor, konstskolor och privat.

Läs nedan om mina kurser: